RAV

Navaid Information

NameRAS AL KHAIMAH
CountryAE
LocationFalaiya
TypeVOR
Latitude25° 35' 18.00" N
Longitude55° 56' 46.00" E

Waypoints near RAV

Airports near RAV

Navaids near RAV

Aviation Fans